Bemutatkozás

Dr. Bárdos Jenő

Dr. Bárdos Jenő

1963-ban érettségizett a Németh László-i ihletésű Bethlen Gábor Gimnázium orosz-latin tagozatán, Hódmezővásárhelyen. Zenei tanulmányait szülővárosában és Szegeden végezte. Szegeden diplomázott magyar-orosz-angol nyelv és irodalom szakokon 1968-ban, illetve 1969-ben (JATE). Több mint negyven éve tanár, pályája Budapesten indult. 1972 óta egyetemi oktató (ELTE: 18 év + Veszprém: 20 év + Eger: 4 év).

1972 és 78 között az ELTE TTK Nyelvi Lektorátusán orosz és angol nyelvű általános és szaknyelvi jegyzeteket írt. Az idegennyelvi tudásszintmérés témakörében szerzett posztgraduális fokozatot Canterbury-ben (1980, University of Kent, UK) és ebben a témakörben védte meg bölcsészdoktori értekezését az ELTE BTK-n 1981-ben. 1979-től 1990-ig egyetemi adjunktusként, majd docensként az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központjában dolgozott, ahol az Állami Nyelvvizsga Bizottság alelnökeként az angol nyelvvizsgák színvonaláért felelt. 1984-ben a Pedagógiai Szemle írásait Kritikai Nívódíjban részesítette. 1987-ben védte meg kandidátusi disszertációját az idegen nyelvek tanításának kulturtörténetéről.

1988-tól 1990-ig a magyar nyelv és irodalom Fulbright ösztöndíjas vendégprofesszora a Rutgers Egyetemen, New Brunswick-ban (N.J.-USA). Előadásokat tartott a magyar irodalomtörténet, a magyar kulturtörténet, a leíró magyar nyelvészet témaköreiben és a magyart mint idegen nyelvet is tanította. Részt vett az amerikai magyarság legfontosabb konferenciáin; nagyszabású magyar könyvkiállítást rendezett a Rutgers Egyetemen; konzultánsként közreműködött amerikai szervezetek munkájában. Három év alatt sikerült megteremtenie a magyar nyelv és irodalom mellékszak tantárgyrendszerét (18 kredit) és véghezvinnie az akkreditációs eljárást: ennek következtében lehet most a Rutgers-en graduális diplomát szerezni magyar mellékszakosként.

1990-ben alapítói szerepet vállalt a Veszprémi Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszékének, majd a Tanárképző Karnak a kialakításában. 1991-től 1998-ig ennek dékánjaként tizenegy tanszéket és tizennyolc programot hozott létre és kiépítette az ötéves és hároméves tanárképzés gyakorló iskolai hálózatát. A modern idegen nyelvi képzés állt a középpontjában annak az alkalmazott nyelvészeti habilitációnak is (az alkalmazott nyelvészet, a hungarológia és a nyelvpedagógia konstellációjában) amelyet 1995-ben az ELTE BTK folytatott le. Ugyanebben az évben nevezik ki egyetemi tanárnak a VE Angol Nyelv és Irodalom Tanszékére. 1999-től 2002-ig elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, öt év alatt öt monográfiát írt és 2007-ben elnyerte az MTA doktora címet. Tudományos publikációinak száma 116, független hivatkozás 258, hazai és külföldi konferencia előadásainak száma meghaladja a 200-at. Jelenleg 8 hazai és 6 nemzetközi tudományos szervezetnek, 13 szakértői testületnek és 3 alapítványnak tagja. Egy hónap, vagy annál hosszabb külföldi ösztöndíjak és tanulmányutak: 1966: Leningrád; 1975: Manchester; 1979-80: Canterbury; 1986: Stockholm; 1988-90: Rutgers Egyetem, U.S.A.; 1994: Ausztrália; 1995: Egyesült Államok; 1998: Dél-afrikai Köztársaság. Mind a mai napig általános és szakfordítóként, szaklektorként is tevékenykedik több országos kiadónál.

1999 óta doktori program, majd alprogram vezetője az alkalmazott nyelvészet és az idegen nyelvek oktatásának és tanulásának témaköreiben. Saját doktorandusz hallgatói közül eddig tízen szereztek doktori fokozatot. Doktori iskolai tevékenységét a MAB akkreditálta. Számos minisztériumi és szaktestületi bizottság tagja, felkért szakértője. Akkreditációs munkásságában kiemelkedő a Nyelvvizsgát Akkreditáló Testületben folytatott tevékenysége (2004-2008). E testületnek a nyelvvizsgák EU standardokhoz illesztése idején elnöke volt. Legfontosabb kitüntetései: Apáczai Csere János díj: 1993; Pro Universitate Vespremiensis: 1994; Gizella-díj (Veszprém város kulturális fődíja): 2003; valamint a Brassai Sámuel díj: 2008, amely Magyarországon az alkalmazott nyelvészek számára elérhető legmagasabb kitüntetés. 2010 március 15-én megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjét. 2011-ben neveléstudományi kutatásaiért Kiss Árpád díjjal jutalmazták. Ugyanebben az esztendőben munkásságáért megkapta Veszprém Megye Érdemrendjét.

Jelenleg az Eszterházy Károly Főiskola kutatóprofesszora, ahol a Neveléstudományi Doktori Iskolában Az anyanyelv és az idegen nyelvek pedagógiája elnevezésű program vezetője.

2013. karácsonyán megkapta az Eszterházy Károly emlékérmet.