Megvédett doktori disszertációk Dr. Bárdos Jenő témavezetésével

  1. Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Gimnáziumi németnyelv-oktatásunk történetének két évszázada (1750-1950) (védés: 2001. november 22.)
  2. Bencéné Fekete Andrea: Lux Gyula és korának nyelvpedagógiája (védés: 2004. december 9.)
  3. Karacsné Marlok Zsuzsa: Dramatikus szemlélet a nyelvtanárképzésben és -továbbképzésben (védés: 2005. március 2.)
  4. Újlakyné Szűcs Éva: A nyelvpedagógus-képzés helye és szerepe a tanítóképzésben (védés: 2006 július 5)
  5. Nagyné Foki Lívia: From Theoretical to Pedagogical Grammar: Reinterpreting the Role of Grammar in English Language Teaching (védés: 2006. október)
  6. Szende Virág: A kiejtéstanítás elméleti alapjai és gyakorlata a magyar mint idegen nyelv tanításában (védés: 2007. március 05.)
  7. Golubeva Irina: The Potential of FL Coursebooks for Promoting the Acquisition of Intercultural Communicative Competence at the Beginner to Elementary Levels (védés: 2008. november 28., fokozatszerzés: 2009)
  8. Babóczkyné Szõke Edit Felnőtt nyelvtanulók online olvasási stratégiahasználatának fejlesztése (védés: 2009. június 12.)
  9. G. Havril Ágnes Az angol szaknyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztésének, mérésének és értékelésének vizsgálata a nyelvigényes társadalomtudományi felsőoktatási képzések és szakmák területén – problémák és lehetőségek/elmélet és praxis (védés: 2010. május 21.)
  10. Katona László: Az alkalmazott színházi tevékenység szerepe a modern nyelvtanárképzésben (védés 2010. november)