Publikációs jegyzék

10 legfontosabb publikáció

 1. Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: múlt és jelen. A nyelvtanítás története. Gyorsuló idő sorozat. Budapest: Magvető, 1988, 1-218. o.
 2. Bárdos Jenő: Models of Contemporary FLTT (Foreign Language Teacher Training): Theory and Implementation. Washington, D.C., U.S.A., 1995, The ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, CAL. Pp. 1-83. (Published by ERIC Document Reproduction Service No ED397629; http://ericae2.educ.cua.edu/db/riecije/ed397629
 3. Bárdos Jenő: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000. 1-300. o.
 4. Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002. 1-285. o.
 5. Bárdos Jenő: Nyelvpedagógiai tanulmányok. Iskolakultúra-könyvek. Pécs: Iskolakultúra, 2004. 1-206. o.
 6. Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítás-történet. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005. 1-336. o.
 7. Bárdos Jenő: Ekvivalenciák és kompetenciák a nyelvvizsgák világában. Educatio, XVI. Évf. 2007/2. 231-242. o.
 8. Bárdos Jenő: The Content Structure of Language Pedagogy. In Johanna Laakso (szerk.): Ungarischunterricht in Österreich – Perspektiven und Vergleichspunkte. Teaching Hungarian in Austria – Perspectives and Points of Comparison. Finno-Ugrian Studies in Austria 6. Wien/Berlin, Austria/Germany, 2008. LIT Verlag GmbH & Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf; pp. 33-56.
 9. Bárdos Jenő: Tanárképzési kontextusok, különös tekintettel az angolra. In Frank Tibor – Károly Krisztina (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika – Magyar kutatások az ezredfordulón. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2009. 33-49. o.
 10. Bárdos Jenő: Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből. Iskolakultúra, XIX. évf. 2009/3-4. 129-137. o.

Dr. Bárdos Jenő publikációi (2010)

1. Tudományos könyv, monográfia

 1. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanítás: múlt és jelen. A nyelvtanítás története. Gyorsuló Idő sorozat, Budapest, 1988, Magvető, 1-218. o.
 2. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtanítás története és a módszerfogalom tartalma. (Comparative language teaching methodology.) Veszprém, 1992, 1993, 1995, 1998, VE Egyetemi Kiadó, 1-199. o.
 3. BÁRDOS JENŐ: Models of Contemporary FLTT (Foreign Language Teacher Training): Theory and Implementation. Washington, D.C., U.S.A., 1995, The ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation, CAL. pp. 1-83. (Published by ERIC Document Reproduction Service No ED397629; http://ericae2.educ.cua.edu/db/riecije/ed397629
 4. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, 2000, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-300. o.
 5. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata. Budapest, 2002, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-285. o.
 6. BÁRDOS JENŐ: Nyelvpedagógiai kalandozások (Nyelvpedagógiai tanulmányok). Iskolakultúra-könyvek. Budapest, 2004, 1-206. o.
 7. BÁRDOS JENŐ: Élő nyelvtanítás-történet. Budapest, 2005, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-336. o.

2. Könyvfejezet

 1. Bárdos Jenő: Nyelvtanítás: a nyolcvanas évek. In MEDGYES P. – NAGY E. (szerk.): Az angolnyelvtanítás módszertani irodalmából. Budapest, 1984, OPI, 1-17. o.
 2. BÁRDOS JENŐ: Značenie, urovni, sistema trebovanij i metody gosudarstvennyh ékzamenov po ăzyku v Vengrii. OPI. Buleten Centralnogo Instituta Pedagogiki VNR, Budapest, 1985, pp. 57-105.
 3. Bárdos Jenő: Szemléltetés angliai nyelviskolákban 1980-ban. (AV background and demonstration in British language schools). In NÉMETH A. – HEGEDŰS J. – HOFMANN L. (szerk.): Az ’idegennyelvi valóság’ szemléltetése. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Budapest, 1985. 177-189. o.
 4. BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations in Hungary. A Survey on Levels, Requirements and Methods. OPI Bulletin, Budapest, 1986, National Institute of Education (OPI), pp. 50-90.
 5. BÁRDOS JENŐ: Idegennyelv-tanítás. Címszó: fogalma és története. Kulturális Kisenciklopédia, Budapest, 1986, Kossuth Kiadó, 232-234. o.
 6. Bárdos Jenő: University and Society: The Case of the University of Veszprém (ESMU, East-West Cooperation Programme, 1994-95.) In WOITRIN, M. (ed.): Strategic Management Practices, University Policies and Structures. ESMU, Bruxelles, 1995, Université Catholique de Louvain-La-Neuve, pp. 52-67.
 7. BÁRDOS JENŐ: Some Aspects of the University-Environment Relationship in Hungary (ESMU, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve, East-West Cooperation Programme, 1994-95.) In Strategic Management Practices, University Policies and Structures. ESMU, Bruxelles, 1995, pp. 191-206.
 8. Bárdos Jenő: The Role of Self-Assessment in External Quality Assessment (EQA): Phases of Preparation for EQA at the University of Veszprém. In WOITRIN, M. (ed.): Evaluation Practices in European Universities. ESMU, European Centre for Strategic Management of Universities, Bruxelles, 1996, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve, pp. 63-90.
 9. Bárdos Jenő: Maintaining Teaching Quality in the Context of Increasing and Diminishing Resources. In WOITRIN, M. (ed.): Evaluation Practices in European Universities. ESMU, European Centre for Strategic Management of Universities, Bruxelles, 1996, Universite Catholique de Louvain-La-Neuve, pp. 271-280.
 10. Bárdos Jenő: Teacher Training in Hungary and the European Dimension (A tanárképzés Magyarországon és az európai dimenzió). In BESZTERI ZOLTÁN – KALMÁR ISTVÁN – SZILÁGYI ISTVÁN (eds.): Hungary and Europe /Hazánk és Európa/. (HU ISSN 02386723) with the support of the European Union. Veszprém, 1996, pp. 156-180.
 11. Bárdos Jenő: Thoughts on Hungarian Models of Teacher Training (Gondolatok magyar tanárképzési modellekről) In ARTS, J. – BASH, L. – BESANCON-BARTOCZ, K. – CSERNE ADERMANN, G. – KOCSIS M. – PUSZTAY J. – SCHOUTEN, T. – ZADORI, L. (eds.): Survey of the Teacher Training System and Recommendations for Evolution. Eindhoven, 1996, Pedagogisch Technische Hogeschool (Nederland), pp. 55-63.
 12. Bárdos Jenő: The Formation of Language Pedagogy. In LENGYEL ZSOLT – NAVRACSICS JUDIT – SIMON ORSOLYA (szerk.): Applied Linguistic Studies in Central Europe. 1. vol. (ISSN 1417-7714) Veszprém, 1997, pp. 1-16.
 13. BÁRDOS JENŐ: 23 szócikk a nyelvpedagógiáról. Pedagógiai Lexikon. Budapest, 1997, Keraban, I. 86-87, 120, 121, 174-175, 176, 251,292, 577; II. 5, 72-73, 223-224, 249-250, 544-545, 628, 630, 630, 634; III. 51, 62, 152, 406, 427, 440.
 14. Bárdos Jenő: Az egykori Oxford anatómiája. In GARACZI IMRE – SZILÁGYI ISTVÁN (szerk.): Város és egyetem. Carmen Saeculare. A Pro Philosophia Alapítvány könyvsorozata. Veszprém, 1998, Pro Philosophia, 90-101. o.
 15. Bárdos Jenő: A nyelvpedagógia multidiszciplinaritása. In KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia. A Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 1999. november; Kiss Árpád archívum könyvsorozata, 1. köt. Debrecen, 2001. 247-258. o.
 16. Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés fejlődése. In CSAPÓ BENŐ – VIDÁKOVICH TIBOR (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tanulmányok Nagy József tiszteletére. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 254-267. o.
 17. Bárdos Jenő: A nyelvtani jelenségek mérése. (tanulmány) In FÖLDES CSABA (szerk.): MMI. Annuum Tempus Linguarum Europae. Scripta Philologica Pannoniensis. Alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia. Megemlékezés a „Nyelvek Európai Évéről”. Veszprém, 2002, MTA VEAB-Veszprémi Egyetemi Kiadó, 81-94. o.
 18. Bárdos Jenő: A kiejtés fontossága és pontossága. In KÁRPÁTI E. – SZŰCS T. (szerk.): Iskolakultúra-Nyelvpedagógia. Iskolakultúra-könyvek 12. Pécs, 2002, 139-152. o.
 19. Bárdos Jenő: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. In KATONA A. – LÁDI L. – SZÉPLAKI GY. – KOVÁCS M. (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata – Tanárképzés és tudomány. A 2000. évi Országos Módszertani és Tudományos Konferencia előadásai (Budapest, ELTE: 2000. augusztus 31.-szeptember 01.) Budapest, 2002, NTK, 38-48. o.
 20. Bárdos Jenő: A Veszprémi Egyetem Tanárképző Karának története. In ALBERT JÓZSEF (szerk.): A Veszprémi Egyetem története 1949-1999. Veszprém, Veszprémi Egyetem Tanácsa, 2002, VEK, 60-79. o.
 21. Bárdos Jenő: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. In KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. A II. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. (Debrecen, 2001. november) Kiss Árpád archívum könyvsorozata, 2. köt. Debrecen, 2003, 189-208. o.
 22. Bárdos Jenő: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. In BAKONYI ISTVÁN – NÁDAI JULIANNA (szerk.): A többnyelvű Európa. A XIII. MANYE Kongresszus előadásai. (2003. április 14-16.) Győr, 2004, Széchenyi István Egyetem- Idegen Nyelvi és Kommunikációs Tanszék, 8-19. o.
 23. Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere. In NAVRACSICS JUDIT – TÓTH SZERGEJ (szerk.): Nyelvészet és interdiszciplinaritás I (-II.) – Köszöntőkönyv Lengyel Zsolt 60. születésnapjára. Szeged, Veszprém, 2004, Generalia, 198-208. o.
 24. Bárdos Jenő: A feladatközpontú nyelvtanítás esélyei. In KURTÁN ZSUZSA – ZIMÁNYI ÁRPÁD (szerk.): A nyelvek vonzásában – Köszöntő kötet Budai László 70. születésnapjára. Eger-Veszprém, 2004, 189-203. o.
 25. Bárdos Jenő: Tradition and innovation in the Veszprém model of Foreign Language Teacher Training. In BÁRDOS, J.-RAWLINSON, ZS.-PINTÉR, M.-SZENTGYÖRGYI, SZ.-POÓR, Z. (szerk.): HUSSE PAPERS 2005 – Proceedings of the Seventh Biennial Conference. A VII. HUSSE Konferencia előadásai. (2005. január 27-29.) Veszprém, 2006, Veszprémi Egyetem – Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, 555-568. o.
 26. Bárdos Jenő: A nyelvtudás-fogalom metamorfózisai: kritikai elemzés. (tanulmány, meghívott szerzőként) In KURTÁN, ZS. – SILYE, M. – STURCZ, Z. – T. B. WIWCZAROSKI (szerk.): Porta Lingua-2006. Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban. Az V. Szaknyelvoktatási Szimpóziumon (’Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban’) elhangzott plenáris előadás írott és szerkesztett változata. (2005. november 24-25.) Debrecen, 2006, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Center Print Nyomda, 15-22. o.
 27. Bárdos Jenő: A nyelvpedagógiai tudás jellege. In SÁRDI CSILLA (szerk.): Kommunikáció az információs technológia korszakában. Pécs – Székesfehérvár, MANYE – Kodolányi János Főiskola, 2008, 14-32. o.
 28. BÁRDOS JENŐ: The Content Structure of Language Pedagogy. In JOHANNA LAAKSO (szerk.): Ungarischunterricht in Österreich – Perspektiven und Vergleichspunkte. Teaching Hungarian in Austria – Perspectives and Points of Comparison. Finno-Ugrian Studies in Austria 6. Wien/Berlin, Austria/Germany, 2008. LIT Verlag GmbH & Co. KG/ LIT Verlag Dr. W. Hopf; pp. 33-56.
 29. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtudás régen és most (Nyelvi radikalizmus). In Benedek, A. – Hunyadi, Györgyné (szerk.): Az oktatás közügy. VII. Nevelésügyi Kongresszus – zárókötet. Budapest, Magyar Pedagógiai Társaság, 2009. 599-603. o.
 30. BÁRDOS JENŐ: Tanárképzési kontextusok különös tekintettel az angolra. In FRANK TIBOR – KÁROLY KRISZTINA (szerk.): Anglisztika és amerikanisztika – Magyar kutatások az ezredfordulón (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 94.) Budapest, 2009, Tinta Könyvkiadó, 33-49. o.

3. Tudományos cikkek

 1. BÁRDOS JENŐ: Az objektív értékelés elmélete, módszertani kérdései és gyakorlata. Budapest, Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont/Felsőoktatási Pedagógiai Kutatócsoport (FPKK/FPKCS) 1976. (önálló kiadvány) 1-81. o.
 2. BÁRDOS JENŐ: A tesztmódszer a gyakorlatban. (Language Tests at School). Angol nyelvi tesztek összeállítása. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok. Korszerű Nyelvoktatás/III. FPKK, 1978. 331-333. o.
 3. BÁRDOS JENŐ: A fordítás elmélete és gyakorlata. Felsőoktatási Pedagógiai Tanulmányok, 1979. 113. o.
 4. BÁRDOS JENŐ: Vizsgamódszertan az Állami Nyelvvizsga Bizottság tagjai számára (Examination Techniques for the Members of the State Language Examination Board). Budapest, 1982. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-17. o.
 5. BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations: Profiles, Requirements and Levels. (Advice on Study Skills). Az Állami Nyelvvizsga követelményrendszere, szintjei és a felkészülés módszertana, Budapest, 1983, Metropolitan Institute of Pedagogy, pp. 1-45.
 6. BÁRDOS JENŐ: A nyelvvizsgamódszertan néhány kérdéséről. TIT Országos Nyelvoktatási Konferencia. Modern Nyelvoktatás, 10. évf. (1983) 1. sz. Győr, TIT, 247-259. o.
 7. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanítása a nyolcvanas években. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 2. sz. 105-118. o.
 8. BÁRDOS JENŐ: Nyelvek és elvek. Pedagógiai szemle, 34. évf. (1984) 3. sz. 471-476. o.
 9. BÁRDOS JENŐ – BERNÁTH BÉLÁNÉ – GÁL RÓZA: Egy szóbeli teljesítményvizsgálat. Pedagógiai Szemle, 34. évf. (1984) 9. sz. 930-932. o.
 10. BÁRDOS JENŐ: A kreatív tanári személyiség. Pedagógiai Szemle 35. évf. (1985) 7-8. sz. 753-758. o.
 11. BÁRDOS JENŐ: On two descriptions of groups in systemic grammar. (Új törekvések az anglisztikában és az amerikanisztikában). English in Functions, (Ed. Prof. S. Rot.). vol. 4, Budapest, 1986, ELTE Angol Tanszékének kutatócsoportjai, pp. 5-13.
 12. BÁRDOS JENŐ: Programtervezet az Állami Nyelvvizsga rendszerének továbbfejlesztésére. Budapest, 1987. ELTE ITK, (önálló kiadvány) 1-46. o.
 13. BÁRDOS JENŐ: A legismertebb módszerek az idegen nyelvek tanításában. (Best-known methods in FL teaching). A Hungarológia Tanítása, 3. évf. (1989) 5-6. sz. 88-137. o.
 14. BÁRDOS JENŐ: A modern nyelvtanár szakmai műveltségének tartalma. In: II. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai, Szeged, 1992. 23-29. o.
 15. BÁRDOS JENŐ: Egynyelvűség és többnyelvűség a nyelvvizsgák rendszerében. (Mono and multilingualism in the system of FL Examinations.) Folia Practico-Linguistica, 24. évf., IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Budapest, 1994, BME, 344-354. o.
 16. BÁRDOS JENŐ: Az olvasás hatalma avagy az olvasástanítástól a szabadolvasásig. (The Power of Reading, or from Teaching Reading to Free Voluntary Reading). In Lengyel Zsolt – Navracsics Judit (szerk.): V. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai, Veszprém, 1995, VEK, 10-16. o.
 17. BÁRDOS JENŐ: Taxonomy for a teacher-centered methodology. HUSSE Papers (General editor: Szaffkó, P.), vol. 2, Debrecen, 1996, KLTE, pp. 136 -146.
 18. BÁRDOS JENŐ: A nem anyanyelvű nyelvtanár. Modern Nyelvoktatás, 2. évf. (1996) 1-2. sz. 80-82. o.
 19. BÁRDOS JENŐ: Some Hypotheses Concerning Quality Assessment Issues in English Language Teacher Education. Quality in ELT Education, Budapest, 1996, The British Council, pp. 55-60.
 20. BÁRDOS JENŐ: Content Structure and Methods in a University Management Program. Budapest, 1996, TEMPUS Hungary, pp. 1-32.
 21. BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997, Budapest, 1997, ELTE ITK, 41-53. o. (ISBN 963-04-9492-2)
 22. BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. Magyar Pedagógia, 97. évf. (1997) 1. sz. 3-17. o.
 23. BÁRDOS JENŐ – MEDGYES PÉTER.: A hároméves angol nyelvtanárképzés továbbfejlesztésének lehetőségei: 1994/96. Modern nyelvoktatás, 3. évf. (1997) 1-2. sz. 3-19. o.
 24. BÁRDOS JENŐ – SZŐKE EDIT: Nyelvtanulási stratégiák. (Strategy inventory Veszprémben). Nyelvinfó, 4. évf. (1998) 4. sz. 16-19. o.
 25. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtanári, bölcsész- és vezetőtanári képzések. In Manherz Károly – Abosi István (szerk.): Az idegennyelv-képzés fejlesztése a felsőoktatásban. Budapest, 1999, FEFA, 36-48. o.
 26. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanításának története mint alapozó tárgy a tanárképzésben. Modern Nyelvoktatás, 5. évf. (1999) 2-3. sz. 3-17. o.
 27. BÁRDOS JENŐ: Comenius’ Heritage and Education of Man for the 21st Century. (Karolinum Praha, 1998, pp. 1-374.). Modern Nyelvoktatás, 6. évf. (2000) 1. sz. 65-67. o.
 28. BÁRDOS JENŐ: A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. Iskolakultúra 2, 11. évf. (2001. február) 2. sz. 8-20. o.
 29. BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia az idegen nyelvek tanításában. Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. április) 1. sz. 5-18. o.
 30. BÁRDOS JENŐ: Horváth József, Advanced Writing in English as a Foreign Language, Lingua Franca Csoport: Pécs, 2001. 194+XIV.p. Modern Nyelvoktatás, 8. évf. (2002. szeptember) 2-3. sz. 97-98. o.
 31. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás megítélésének korlátai. Iskolakultúra, 13. évf. (2003. augusztus) 28-39. o.
 32. BÁRDOS JENŐ: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. Modern Nyelvoktatás, 9. évf. (2003. szeptember) 2-3. sz. 3-13. o.
 33. BÁRDOS JENŐ: A kommunikatív nyelvtanítási irány és a századvég. Iskolakultúra, 15. évf. (2005. augusztus) 60-72. o.
 34. BÁRDOS JENŐ: Módszertan vagy nyelvpedagógia? THL2 (Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture, (2006) 1-2. sz. 5-14. o.
 35. BÁRDOS JENŐ: Ekvivalenciák és kompetenciák a nyelvvizsgák világában. Educatio, 2007/2. XVI. évf. pp. 231-242.
 36. BÁRDOS JENŐ: Kis nyelvtanítás-történet. Mester és Tanítvány, 2007. november, 16. sz. pp. 18-24.
 37. BÁRDOS JENŐ: Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből. Iskolakultúra, 19. évf. (2009. március-április) 129-137. o.

4. Egyetemi tankönyv, jegyzet

 1. BÁRDOS JENŐ: Angol nyelvkönyv matematikusoknak. (English language coursebook for mathematicians). Budapest, 1975, Tankönyvkiadó (J-3 1079) 1-226. o.
 2. BÁRDOS JENŐ – MAJOS – PÉCHY – SEPRŐDI: Orosz nyelvtani gyakorló. Budapest, 1976, Tankönyvkiadó (J-3 1162) 1-126. o.
 3. BÁRDOS JENŐ – CSANÁDI – GARAMI – GERENCSÉR – SEPRŐDI: Angol társalgó. (Everyday conversation in English). Budapest, 1978, Tankönyvkiadó (J0-36) 1-91. o.
 4. BÁRDOS JENŐ: Methodology for using tape recorders and AAC language laboratories in FL teaching (Módszertani segédanyag a magnetofon és a nyelvi laboratórium használatához.) Budapest, 1982, Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya, pp. 1-21.
 5. BÁRDOS JENŐ – DUDÁS – KISS – LESETÁR – MIKÓ – SEPRŐDI – SIPOS: Orosz társalgás. Budapest, 1983, Tankönyvkiadó (J0-37) 1-169. o.
 6. BÁRDOS JENŐ – SARBU ALADÁRNÉ: Angol feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához. Budapest, 1984, 1985, 1986, 1988, Tankönyvkiadó, 1-153. o.
 7. BÁRDOS JENŐ: Language Laboratory Practice Tapes for Hungarian as a Foreign Language. Rutgers University Media Center, 1989, (4×60′) (magnetofon kazetták szövegkönyvvel)
 8. BÁRDOS JENŐ: Hungarian Literature and Culture. Rutgers University. New Brunswick, N. J., 1989, Kinko’s Professor Publishing, pp. 1-387.
 9. BÁRDOS JENŐ – SARBU A.: English tests for the medium degree examinations (Angol feladatgyűjtemény a középfokú nyelvvizsgához). Budapest, 1992, Tankönyvkiadó, pp. 1-152.
 10. BÁRDOS JENŐ – MILNER, M.: Teaching Practice Handbook. Veszprém, 1994, University of Veszprém, pp. 1-127.

5. Referált konferencia-előadások

 1. BÁRDOS JENŐ: LT Methodology: a comparative case. FIPLV Világkonferencia. Pécs, 1991, pp. 1-19.
 2. BÁRDOS JENŐ: Reflections on the tradition of teacher training in Hungary in the mirror of the 90s. IATEFL 3rd Conference, Veszprém, 1993. In Tradition and innovation: Changing values in Central European TEFL Education. pp. 1-20.
 3. BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia fejlődése és tudatosulása. MPT Didaktikai Szakosztály, Budapest, 1995. 10/30.
 4. BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógia, mint tudomány körvonalai. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, 1996, 29-50. o.
 5. BÁRDOS JENŐ: Some Current Issues in Language Pedagogy. Vth International Second Language Acquisition Workshop. Veszprém, 1996, pp. 1-25.
 6. BÁRDOS JENŐ: Secondary Education and the Universities: Expectations and Correspondences (The Case of Hungary). ESMU TEMPUS-07041. Párizs, 1997, pp. 1-28.
 7. BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi mérés és értékelés metamorfózisai. Kétnyelvűség a nyelvvizsgáztatásban 1967-1997. Budapest, 1997. ELTE ITK
 8. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvek tanítása, mint propedeutikai tárgy. In LENGYEL – NAVRACSICS – NÁDASI (szerk.): Nyelvi kihívások a harmadik évezredben. IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Veszprémi Egyetem, Veszprém, 1999, VEK, 149. o.
 9. BÁRDOS JENŐ: Pedagógia és nyelvpedagógia. (A nyelvpedagógia multidiszciplinaritása). Interdiszciplináris pedagógia. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 1999, 11/13.
 10. BÁRDOS JENŐ: Elmélet és gyakorlat a nyelvpedagógiában. Plenáris előadás az ELTE „Tanárképzés és tudomány” című országos tudományos és módszertani konferenciáján, 2000. augusztus 31.-szeptember 01.
 11. BÁRDOS JENŐ: A tudományosság esélyei a nyelvtanárképzésben. Előadás a Szegedi Tudományegyetem „Neveléstudomány az ezredfordulón” címmel rendezett konferenciáján, Szeged, 2000. november 17-18.
 12. BÁRDOS JENŐ: A kiejtés értéke és mértéke. Előadás a XI. Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián, Pécs, 2001. április 19.
 13. BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia a nyelvoktatásban. Előadás az „Átjárható nyelvhatárok” c. szimpóziumon, a Nyelvek Európai Éve alkalmából. Székesfehérvár, 2001. szept. 21.
 14. BÁRDOS JENŐ: Kulturális kompetencia a nyelvoktatásban. (A 2001. szeptember 21-i előadás megismétlése a SZIF tudományos rendezvénysorozatának részeként). Széchenyi István Főiskola – Idegen Nyelvi Tanszék, Győr, 2001. nov. 6.
 15. BÁRDOS JENŐ: Műveltség és nyelvtanítás. (szekció előadás a: Globalizáció. Tudás- és információtársadalom c. szekcióban). Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. II. Kiss Árpád emlékkonferencia, Debrecen, 2001. november 9-10.
 16. BÁRDOS JENŐ: Nyelvvizsgák és más furcsaságok (A nyelvtudás megítélésének korlátai). Előadás a Pedagógiai Értékelés c. konferencián, Szeged, 2003. febr. 14-15.
 17. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás megítélésének korlátai. (A 2003. februári előadás ismétlése továbbképzés keretében, meghívott előadóként). Budapest, 2003. ápr. 9., BKÁE Közgazdasági Szaknyelvi Vizsgaközpont.
 18. BÁRDOS JENŐ: Alkalmazott nyelvészeti axiómák a nyelvpedagógiában. Plenáris előadás a MANYE Kongresszusán, Győr. 2003. április 14(-16).
 19. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás-fogalom metamorfózisai: kritikai elemzés. Plenáris előadás meghívott előadóként az V. Szaknyelvoktatási Szimpózium (’Utak és perspektívák a hazai szaknyelvoktatásban és –kutatásban’) keretén belül. Debrecen, 2005. november 24-25.
 20. BÁRDOS JENŐ: Nyelvpedagógiai körkép 2006. Plenáris előadás felkért előadóként a III. Módszertani Szimpózium keretén belül, a Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet szervezésében, Budapest, 2006. június 01.
 21. BÁRDOS JENŐ: A nyelvpedagógiai tudás jellege. (plenáris előadás felkért előadóként) XVII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Siófok, 2007. április 20.
 22. BÁRDOS JENŐ: The Content Structure of Language Pedagogy. (felkért előadóként) Ungarischunterricht in Österreich. Bécs, 2007. május 3-4.
 23. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtudás régen és most (nyelvi radikalizmus). (szekcióelőadás) VII. Nevelésügyi Kongresszus. Budapest, 2008. augusztus 25-28.
 24. BÁRDOS JENŐ: Pazarló magyarok: nyelv- és kultúravesztéseink történetéből. (plenáris előadás felkért előadóként) XIX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Eger, 2009. április 16.
 25. BÁRDOS JENŐ: Pazarló magyarok: Idegen nyelv és idegen kultúra-vesztéseink történetéből. Szekcióelőadás a Magyarságtudományi Konferencián (’A kultúra, a tudomány és a nemzet helyzete a Kárpát-medencében’) Veszprém, 2009. május 8.

6. Nem referált konferencia-előadások, tanulmányutak előadásai

 1. BÁRDOS JENŐ: Az idegennyelvi értékelés elmélete, módszerei és lektorátusi gyakorlata. Előadás az Egri Országos TIT Konferencián, 1978.
 2. BÁRDOS JENŐ: Teszttípusok, tesztkészítés, tesztelemzés. Előadás a Miskolci Országos INYT Konferencián, 1979. ápr. 3.
 3. BÁRDOS JENŐ: Language Teaching in Hungary: the Case for EFL. English Department, University of Stockholm, 1986. 04/11.
 4. BÁRDOS JENŐ: Foreign Language Examinations in Hungary. Educational Research Institute, Mölndal, University of Göteborg, 1986. 04/22.
 5. BÁRDOS JENŐ: Humanistic Approaches in FLT in Central-Europe. TESOL Annual Conference, Chicago, Illinois, 1988. 03/17.
 6. BÁRDOS JENŐ: Language Teaching Methods in Europe and Hungary. Cornell University, Ithaca, N. Y., 1988. 05/09.
 7. BÁRDOS JENŐ: Language teaching and methodology: State of the Art. American Hungarian Educators’ Association (AHEA) XIII. Conference, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA., 1988. 05/21.
 8. BÁRDOS JENŐ: Magyar közoktatás: hogyan tovább? Magyar Öregdiák Szövetség, Bessenyei Kör, New Brunswick, N. J., 1988. szept. 3.
 9. BÁRDOS JENŐ: Methods and Language Teaching: Have 25 Centuries Taught us anything? Rutgers University, Faculty of Arts and Sciences (FAS), New Brunswick, N. J., 1988. 11/08. Recorded on video, available at FAS Research Center.
 10. BÁRDOS JENŐ: Humanistic-holistic Approaches to LT in Europe. GURT (Georgetown University Round Table Conference), Washington D.C., 1989. 03/10.
 11. BÁRDOS JENŐ: Language Teaching in the 80s. San Juan, Puerto Rico, 1989. 03/23.
 12. BÁRDOS JENŐ: Hungarian Music: Folk, Rock or Classical? Cayey, Puerto Rico, 1989. 03/24.
 13. BÁRDOS JENŐ: Hungary, 1989. Center for International Faculty and Student Services, Rutgers University, N. J., 1989. 11/20.
 14. BÁRDOS JENŐ: Comparative FLT Methodology. McGill University, Montreal, Canada, 1990. 03/22.
 15. BÁRDOS JENŐ: Education in Hungary. Conference on Economic, Educational and Political Changes in East Central Europe, Glassboro State College, N. J., 1990. 04/10.
 16. BÁRDOS JENŐ: Changes in Eastern Europe: A Cultural Perspective. Montclair State College, N. J., 1990. 04/24.
 17. BÁRDOS JENŐ: English Language Training at Hungarian Universities. AHEA XV. Conference, Montclair State College, N. J., 1990. 04/28.
 18. BÁRDOS JENŐ: Specific Features of Teaching ’Exotic’ Languages. Foreign Service Institute, Washington D. C., US Department of State, 1990. 05/23.
 19. BÁRDOS JENŐ: State Language Examinations in Hungary. ETS (Educational Testing Service), Princeton, N. J., 1990. 06/06.
 20. BÁRDOS JENŐ: LT Methodology: a Comparative Case. Előadás az FIPLV Világ-konferencián, Pécs, 1991. pp. 1-19.
 21. BÁRDOS JENŐ: AC, AAC, AAC+: Interactive Language Laboratories and the Theories of Foreign Language Teaching. Turku, Auditek Oy, Teleste, 1992. pp. 1-21.
 22. BÁRDOS JENŐ: Education and FLTT in Hungary. Fulbright-Hayes Seminars Abroad Program. Hungary in Transition. (Hungarian Fulbright Committee) Budapest, 1993.
 23. BÁRDOS JENŐ: Reflections on the Tradition of Teacher Training: Hungary in the Mirror of the 90s (Tradition and Innovation: Changing Values in Central European TEFL Education). IATEFL Hungary, 3rd Conference at the University of Veszprém, 1993. 10/09.
 24. BÁRDOS JENŐ – DEGI, B.: Curriculum Developments at the University of Veszprém. USIS and the Fulbright Commission, Budapest, 1994. pp. 1-16
 25. BÁRDOS JENŐ: Curriculum Design and the Models of FL Teacher Training. ATEE: Association for Teacher Education in Europe Conference, SIG Sessions, Prága, 1994. pp. 1-18.
 26. BÁRDOS JENŐ: Maintaining Teaching Quality in the context of increasing and diminishing resources. ESMU, University of Stockholm, 1996.
 27. BÁRDOS JENŐ: Effective Teacher Training: Strategies and Techniques. Council of Europe – MKM, Tótvázsony, 1996.
 28. BÁRDOS JENŐ: Some Current Issues in Language Pedagogy. Alkalmazott Nyelvészeti Nemzetközi Műhely (5th International SLA Workshop), Balatonalmádi, 1996.
 29. BÁRDOS JENŐ: Effective Teacher Training: Strategies and Techniques. Council of Europe, Graz, 1996. pp. 1-22.
 30. BÁRDOS JENŐ: A docimológia alapkérdései történelmi keretben. Idegennyelvoktatási Konferencia: Megmérettetések: A hazai értékelés jelene és távlatai. Pécs, 1996.
 31. BÁRDOS JENŐ: Content Structure and Mehods in a University Management Program. TEMPUS, Budapest, 1996. (TEMPUS Hungary 1997) pp. 1-32.
 32. BÁRDOS JENŐ: Listening in FLT: expectations and limitations 2nd Summer University of Psycholinguistics, Balatonalmádi, 1999. 06/7-11.
 33. BÁRDOS JENŐ: Cipruslombok egy nyelvvizsga sírjára. Előadás a X. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszusán. A nyelv szerepe az információs társadalomban. Székesfehérvár, 2000. ápr. 19.
 34. BÁRDOS JENŐ: The Hierarchy of Language Pedagogy Subjects in Foreign Language Teacher Training; The Content Structure of the Veszprém PhD Course in Language Pedagogy; Humanism in Language Teaching; 2000. május 22. és 30. között Nantes-i Állami Egyetemen tartott előadások.
 35. BÁRDOS JENŐ: Foreign Language Testing in Hungary on the Turn of the Millenium (Educational Testing Service-ben (ETS, Princeton, N. J.); Language Examination Systems in Hungary (Center for Applied Linguistics-ben, (CAL, Washington DC) 2000. december 9. és 18. között, Egyesült Államok
 36. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás fogalmának értelmezései. (szekció előadás az Elméleti Nyelvpedagógia szekcióban) XII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelvek és kultúrák találkozása. Szeged, 2002. márc. 27-29.
 37. BÁRDOS JENŐ: Új fejlemények és megtorpanások a nyelvtudás értékelésének elméletében és gyakorlatában. Előadás Az idegennyelv oktatás eredményességének mérése, értékelése elnevezésű konferencián. Veszprém, 2002. máj. 24., VEAB.
 38. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere. Szimpózium ’Az idegen nyelvek oktatásának aktuális problémái’ c. előadáscsoporton belül. II. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 2002. okt. 24-26., MTA Székház.
 39. BÁRDOS JENŐ: Closing remarks. The HAAS Biennial Conference. Budapest, 2003. 03/6-7., ELTE.
 40. BÁRDOS JENŐ: The Man from God Knows Where. Előadás Tom Russell életéről, dalairól. Veszprém, 2003. máj. 5., VEAB-Konferenciaterem.
 41. BÁRDOS JENŐ: Afro-amerikai spirituálék és gospelek. Zenés előadás az MTA VEAB Kulturális Klub művészeti előadásainak keretében. Veszprém, 2003. szept. 18., MTA VEAB Székház Nagyterme.
 42. BÁRDOS JENŐ: Kerekasztal beszélgetés. (Levezető elnök: Öveges Enikő /OM/; további résztvevők: Nikolov Marianne /PTE/; Kópházi Erzsébet /KE/; Majorosi Anna /KFJ/) A nyelvtanárképzés jövője c. konferencia. Az Oktatási Minisztérium és a Kodolányi János Főiskola szervezésében. Székesfehérvár, 2003. szept. 19., Kodolányi János Főiskola.
 43. BÁRDOS JENŐ: A kommunikatív nyelvtanítás három évtizede: tündöklés, bukás, vagy csak árapály? (szekció előadás Nyelvpedagógia szekcióban). Interdiszciplináris pedagógia és a tudás társadalma. III. Kiss Árpád emlékkonferencia. Debrecen, 2003. nov. 7-8.
 44. BÁRDOS JENŐ: Afro-amerikai spirituálék és gospelek. A szeptember 18-i zenés előadás (MTA VEAB) ismétlése. Veszprém, 2003. nov. 10., Csermák Antal Zeneiskola.
 45. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás mérhetőségének korlátai. Vitaindító előadás a MANYE alkalmazott nyelvészeti vitasorozat keretében rendezett ’Az idegen nyelvi mérés és értékelés’ c. nyilvános ülés keretében. (dr. Bárdos Jenő MANYE alelnökének szervezésében és vezetésével) Budapest, 2003. nov. 17., ELTE BTK, Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék.
 46. BÁRDOS JENŐ: XXI. századi nyelvtanítás: van-e új a nap alatt? Plenáris előadás a VI. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián, Dunaújváros, 2004. márc. 18-20., Dunaújvárosi Főiskola, Idegen Nyelvi Lektorátus.
 47. BÁRDOS JENŐ: Élő nyelvtanítástörténet. Dr. Budai László 70. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia. Veszprém, 2004. szept. 27., VEAB.
 48. BÁRDOS JENŐ: A Közös Európai Referenciaszintek és a nemzetközi nyelvvizsgák csereszabatosítása. (tudományos tanácskozás, előadás meghívásra) (kiküldő fél: OM-NYAT). London, 2004. okt. 07-10., City of Guilds Pitman Qualifications Examination Centre.
 49. BÁRDOS JENŐ: Improving foreign language education in the European Union – Working Conference. (Előadás tartása meghívott előadóként. Kiküldő fél: OM) Hága, Hollandia, 2004. okt. 14-17.
 50. BÁRDOS JENŐ: Tradition and Innovation in the Veszprém Model of FLTT. Plenáris, konferencianyitó előadás. HUSSE Konferencia, Veszprém, 2005. január 27-29.
 51. BÁRDOS JENŐ: Common European Framework – A nyelvtudás fogalma és a KER. Trinity Vizsgaközpont: ’A nyelvtudás eurokonform mérése és módszertana – a Trinity nyelvvizsga’ c. konferencia. Budapest, 2005. április 16.
 52. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás és a KER. Plenáris előadás a VII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencián. Dunaújváros, 2005. április 28-30.
 53. BÁRDOS JENŐ: Beszámoló az európai vizsgaszint-egyeztetési manuál fordítójaként. EALTA Konferencia, Norvégia, Voss, 2005. június 2-6.
 54. 54. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás fogalmának értelmezése a KER-ben: kritikai elemzés. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2005. október 6-8.
 55. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtudásmérés ma. Plenáris előadás a Kodolányi János Főiskola és a VEAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának ’Idegennyelvtudás – szakmai nyelvhasználat’ c. szimpóziumán. Székesfehérvár, 2005. október 14-15.
 56. BÁRDOS JENŐ: A nyelvtudás mérésének korlátai. A nyelvvizsgák szintmegfeleltetése a Közös Európai Referenciakerettel. Meghívott előadóként a BGF NYTK Szakmai Nap keretén belül. Budapest, 2005. október 28.
 57. BÁRDOS JENŐ: Nyelvvizsgák múltja és jelene Magyarországon. Szekcióelőadás a IV. Kiss Árpád Emlékkonferencián (’Interdiszciplináris pedagógia és az oktatás finanszírozása’). Debrecen, 2005. november 4-5.
 58. BÁRDOS JENŐ: Felkért előadóként előadás az idegen nyelvi feladatíróknak. OKI, Budapest, 2005. november 10.
 59. BÁRDOS JENŐ: Magyarországi nyelvvizsgák és az európai mobilitás. Plenáris előadás meghívott előadóként a TEE (Tanárok Európai Egyesülete) /az AEDE – Association Européenne des Enseignants – magyarországi szekciója/ második országos konferenciáján. Veszprém, VEAB Székház, 2005. november 18.
 60. BÁRDOS JENŐ: A hároméves nyelvtanárképzés egykor és most. Vitaindító előadás a MANYE nyilvános vitaülésén (’Tanárképzési modellek Európában’). ELTE, Budapest, 2006. január 23.
 61. BÁRDOS JENŐ: Szintillesztési eljárások vizsgaakkreditációban. Meghívott előadóként a Dr. Orosz Sándor 80. születésnapja tiszteletére szervezett rendezvény keretén belül. Veszprém, 2006. január 25., VEAB.
 62. BÁRDOS JENŐ: Quality Assurance in Accrediting Language Examinations in the Hungarian Context. Plenáris előadás a British Council, Nyelvtudásmérők Egyesülete és Nyelviskolák Szakmai Egyesülete által rendezett nemzetközi konferencián (’Into Europe – European Standards in Language Assessment; Nyelvtudásmérés Európai Mércével címmel’). Budapest, 2006. február 9-10.
 63. BÁRDOS JENŐ: Tézisek a nyelvpedagógiáról. Plenáris (alkalmazott nyelvészeti) előadás felkért előadóként a „Nyitott ajtók – Magyar nyelv határok nélkül? Európai Uniós dimenziók a nyelvi és kulturális kommunikáció fejlesztésében” c. konferencián. Budapest, 2006. március 24-25.
 64. BÁRDOS JENŐ: Az idegen nyelvi tanárképzés béklyói. (szekció előadás az Idegen nyelvek oktatása szekcióban) XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Nyelvi Modernizáció. Gödöllő, 2006. április 10.-12.
 65. BÁRDOS JENŐ: Quality Assurance in Accrediting Language Examinations in the Hungarian Context. EALTA Konferencia, (tudományos tanácskozás, előadás nemzetközi konferencián) (kiküldő fél: OM-NYAT). Krakkó, Lengyelország, 2006. május 18-21.
 66. BÁRDOS JENŐ: An Overview of the Certificates 28 Exam Providers Offer in Hungary. (tudományos tanácskozás, előadás nemzetközi konferencián: Current Issues in Language Education in Europe – A Working Conference on Language Education Policy under the Auspices of the Finnish EU Presidency) (kiküldő fél: OM-NYAT), Jyväskylä, Finnország, 2006. október 5-8.
 67. BÁRDOS JENŐ: Néhány adat a nyelvvizsgarendszerekről és működésükről. Rektori Konferencia. Debrecen, 2007. február 5-6.
 68. BÁRDOS JENŐ: Accreditation of Hungarian and Foreign FL Examinations in Hungary. (meghívott előadóként, a Rektori Konferencia február 6-i előadásának megismétlése) Fulbright Bizottság, Budapest, 2007. február 19.
 69. BÁRDOS JENŐ: Nyelvtudás, nyelvvizsga, vizsgafetisizmus. Jubileumi tudományos ülés: 40 éves az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ. Budapest, 2007. április 27.
 70. BÁRDOS JENŐ: Developments in State-Controlled Accreditation Processes in the Hungarian Context. (tudományos tanácskozás, előadás nemzetközi konferencián: 29th Language Testing Research Colloquium, LTRC Barcelona 2007) Barcelona, Spanyolország, 2007. június 8-12.
 71. BÁRDOS JENŐ: Accreditation of Foreign Language Examinations in Hungary: excellence or obedience? EARLI 2007. Budapest, 2007. augusztus 28 – szeptember 1.
 72. BÁRDOS JENŐ: The Context of Teacher Training in Hungary and Veszprém: Then and Now (nemzetközi tudományos konferencia: „Kulcskompetenciák”) Pannon Egyetem, Veszprém, 2007. szeptember 18.
 73. BÁRDOS JENŐ: Mérhető-e a nyelvtudás? A Pannon Tudományos Műhelyek előadássorozat keretében. Veszprém, 2007. szeptember 26.
 74. BÁRDOS JENŐ: Az ekvivalencia értelmezése az idegennyelvi mérés és értékelés fogalomrendszerében. (plenáris előadás) Ekvivalencia és Kompetencia Konferencia (MTA Oktatásszociológiai Albizottsága és az MSZT Oktatásszociológiai Szakosztálya). ELTE, Budapest, 2007. október 25.
 75. BÁRDOS JENŐ: Aspects of Hungarian Foreign Policy After World War II with special respect to the 56’s events (tudományos tanácskozás, előadás nemzetközi konferencián: Salzburg Global Seminar; SSASAA- American Approaches to Europe and Beyond: Policies and Patterns). Salzburg, Ausztria, 2007. október 26-30.
 76. BÁRDOS JENŐ: Angol tanárképzés és nyelvtudás. (plenáris előadás az Az angol helyzete Magyarországon címen rendezett konferencián) ELTE, Budapest, 2007. november 16.
 77. BÁRDOS JENŐ: Ekvivalenciák a nyelvvizsgák világában. MANYE nyilvános ülésén: „Ekvivalenciák a nyelvvizsgák világában” Nyelvvizsgáztatás és akkreditáció Magyarországon. ELTE, Budapest, 2007. november 26.
 78. BÁRDOS JENŐ: Ekvivalencia a nyelvvizsgák világában. Nyelvvizsgáztatás és akkreditáció Magyarországon. BGF NYTK Szakmai Nap, 2007. november 30.
 79. BÁRDOS JENŐ: A Glimpse of Afro-American Spirituals and Gospels. Zenés előadás a PE Angol-Amerikai Intézet, az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége, a Magyar Fulbright Szövetség és az Amerikai Kuckó közös szervezésében. Veszprém, 2008. április 15., MTA VEAB Székház Nagyterme.
 80. BÁRDOS JENŐ: A veszprémi tanárképzési modell kialakulása és fejlődéstörténete. Plenáris előadás a ’Tanárképzés Napja-I.’ elnevezésű konferencián. Pannon Egyetem, Veszprém, 2008. április 23., MTA VEAB Székház Nagyterme.
 81. BÁRDOS JENŐ: Ekvivalenciák és kompetenciák a nyelvvizsgák világában. Plenáris előadás a X. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti és Kommunikációs Konferencián, Dunaújváros, 2008. április 24-25., Dunaújvárosi Főiskola, Nyelvi Intézet.
 82. BÁRDOS JENŐ: Immigration Shock in the Three Generations of American Hungarians: DPs, 56 People and After. (tudományos tanácskozás, előadás nemzetközi konferencián: Salzburg Global Seminar; SSASAA- Transnationalism and Immigration Shock in American Society and Literature). Salzburg, Ausztria, 2008. október 30. – november 02.
 83. BÁRDOS JENŐ: Inter- és multidiszciplinaritás a kortárs nyelvpedagógiában. (meghívott előadóként) Nyugat-Magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Neveléstudományi Intézet, Győr, 2009. augusztus 25.

7. Könyvszerkesztés, lektorálás

 1. RAPCSÁK, L.: Angol elválasztási szótár külkereskedelmi levelezők számára. Lektorálta: Bárdos, J., Budapest, 1982, Külkereskedelmi Minisztérium Oktatási Osztálya, 1-58. o.
 2. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Az Állami Nyelvvizsgák tematikája (Közép- és felsőfok). Budapest, 1985, ELTE ITK, 1-32. o.
 3. BLUM, E. – OPRICSNÉ, O. M.: Angol távközléstechnikai szakmai nyelvkönyv. Lektorálta: BÁRDOS, J. – Lajkó, S., Budapest, 1985. II. 1-160. o.
 4. CSONKA, M.: Let’s Speak English! Angol Nyelvkönyv. I-IV. (Tanuljunk nyelveket!) Szakmai lektorok: BÁRDOS J. – Bodóczky, C. – Kutor, S., Budapest, 1986, Tankönyvkiadó, pp. 1-355.
 5. BÁRDOS JENŐ (lekt.): A hungarológia oktatása. Budapest, 1987/1., Magyar Lektori Központ.
 6. ANNUS, G. – BÁRDOS JENŐ – LENGYEL ZSOLT (szerk.): II. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványa, 1992. Veszprém, 1994, VE Egyetemi Kiadó.
 7. BÁRDOS JENŐ: Challenges in Foreign Language Teacher Training (FLTT): An Analytical Study Prepared for the Kecskemét Teacher Training College (KETIF). 1995, pp. 1-79.
 8. BÁRDOS JENŐ (felelős kiadó): Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia kiadványa, Veszprém, 1995.
 9. BÁRDOS JENŐ (edited and introduced by): American Philantropy. Veszprém, 1997, Eötvös Károly Megyei Könyvtár Nyomdája, pp. 1-108. (ISBN 963-7332-58-8)
 10. BÁRDOS JENŐ (Series Editor): Key Notions in English Studies I. Veszprém, 1998, VE Egyetemi Kiadó, pp. 1-256.
 11. BÁRDOS JENŐ (Series Editor): Key Notions in English Studies II. Veszprém, 2001, VE Egyetemi Kiadó, pp. 1-186.
 12. BÁRDOS JENŐ (sorozatszerkesztő): Nyelvpedagógia tankönyvsorozat I-V. Budapest, 2000-2005. Nemzeti Tankönyvkiadó. Megjelent kötetek: Bárdos, J.: Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata, 2000., Poór, Z.: Nyelvpedagógiai technológia, 2001., Kurtán, Zs.: Idegen nyelvi tantervek, 2001., Bárdos, J.: Az idegen nyelvi mérés és értékelés elmélete és gyakorlata, 2002., Bárdos, J.: Élő nyelvtanítás-történet, 2005.
 13. BÁRDOS JENŐ (lekt.): Poór Zoltán: Nyelvpedagógiai technológia. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-130. o.
 14. BÁRDOS JENŐ (lekt.): Kurtán Zsuzsa: Idegen nyelvi tantervek. Budapest, 2001, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1-204. o.
 15. BÁRDOS JENŐ – GARACZI IMRE (szerk.): Nyelvpedagógia az ezredfordulón. Háttérkönyv a nyelvpedagógia oktatásához. Veszprém, 2002, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány, 1-446. o.
 16. BÁRDOS JENŐ (lekt.): Nyelvtudásmérési terminológia szótár. Origó Nyelvvizsga Könyvek. Budapest, 2004, ITK, 1-76. o.
 17. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Akkreditációs Kézikönyv. Budapest, 2007, OH NYAK, 1-70. o.
 18. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Budapest, 2008. november 13-15-ei VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia programkötete. Budapest, 2008, MTA Pedagógiai Bizottság, 1-347. o.
 19. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Forintos Éva: Aspects of Language Ecology: English-Hungarian Language Contact Phenomena in Australia. Perspectives in English, American and Postcolonial Studies 1. Veszprém, 2008, Pannon Egyetemi Kiadó, 1-102. o.
 20. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Czeglédi Sándor: Language Policy, Language Politics, and Language Ideology in the United States. Perspectives in English, American and Postcolonial Studies 2. Veszprém, 2008, Pannon Egyetemi Kiadó, 1-296. o.
 21. BÁRDOS JENŐ (szerk.): Pintér Márta: Nyelv és politika Írország történetében. Perspectives in English, American and Postcolonial Studies 3. Veszprém, 2008, Pannon Egyetemi Kiadó, 1-239. o.

8. Fordítások (csak a könyvek)

 1. BÁRDOS JENŐ: (szépirodalmi fordítás) Nora (Anna Rivers Siddons: Nora, Nora). Budapest, 2002, Magyar Könyvklub, pp. 1-310.
 2. BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás és lektorálás) Nyelvtudásmérési terminológiai szótár (’Multilingual Glossary of Language Testing Terms’ CUP, 2002., (ed. Michael Milanovic) ORIGÓ Nyelvvizsga Könyvek, Budapest, 2004, Idegennyelvi Továbbképző Központ, 1-65. o.
 3. BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás) ALTE tananyagok tesztfejlesztők számára (ALTE Materials for the Guidance of Test Item Writers). 1995, Members of ALTE, Budapest, 2004, ITK, 1-185. o.
 4. BÁRDOS JENŐ: (szépirodalmi fordítás) Még egy élet (Mary Higgins Clark: The Second Time Around). Budapest, 2004, Magyar Könyvklub, pp. 1-240.
 5. BÁRDOS JENŐ: (szakfordítás) Nyelvvizsgák szintegyeztetése a Közös Európai Referenciakerettel. Kézikönyv. (Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEF), Manual). Strasbourg, 2001 Council of Europe, Language Policy Division Budapest, 2006, OM Nyelvvizsga Akkreditációs Központ, 1-182. o.

9. Pedagógiai alkotások, innovációk (jelenleg is működő iskolák és vizsgarendszerek)

 1. Állami Nyelvvizsga megújítása (az 1979-es új vizsgarendszer stabilizálása, minőségbiztosítása; illetve az 1988-90-ben bevezetett új vizsgarendszer kidolgozása). ELTE ITK (1979-90). Utóda: Origó Nyelvvizsgarendszer.
 2. Magyar mellékszak az Egyesült Államokban (18 kredites mellékszak, New Jersey állami egyetemén, a Rutgers Egyetemen, New Brunswick, N.J., 1988-90).
 3. Angol nyelv és irodalom szakos, egyetemi és főiskolai szintű bölcsész- és tanárképzés a Veszprémi Egyetemen, gyakorló iskolai hálózattal (akkreditálva: 1998, kiváló és jó minősítéssel).
 4. A Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara (mint FAS = Faculty of Arts and Sciences) megalapítása és akkreditáltatása 1990-98, dékánként (11 tanszék és 18 szak).
 5. Nyelvpedagógiai Doktori Program (1998-2003) vezetője, utóda: Interdiszciplináris Doktori Iskola, Nyelvpedagógiai Alprogram vezetője 2003-2010 a Veszprémi, majd Pannon Egyetemen